Presentació

Benvinguts a la web del Feriante, segurament no sou capaços de desxifrar qui és aquest personatge o quina és la seva missió. Un Walt Disney tarragoní?, potser això són paraules majors, però el que sí que hi podreu trobar en aquest espai és tot el contingut que ElFeriante i el seu equip genera i produeix, fent sinergies i complicitats amb uns i altres per ser part del vostre oci, ens hi deixeu formar part?