Femquepassi

“Fer que passi” és el nostre estil de vida. Es tracta d’un hàbit saludable per evitar la rutina diària i evitar llargues i innecessàries esperes. Creiem que no podem estar pendents dels altres ni esperar que ens soni el telèfon. Nosaltres no esperem, nosaltres anem fent, xino-xano, encara l’entorn no sigui sempre favorable.

Creiem que en aquests moments menys favorables és quan més presents hem d’estar. Per tant, també en circumstàncies adverses, treballem i promovem contingut propi. Això ens permet posicionar-nos i aquesta és la millor carta de presentació per a que el dia de demà, se’ns tingui present quan es necessiti un cop de mà en qualsevol producció.